BOGANMELDELSE: To brødre har skrevet en dystopisk bog om den verden, vi har fået skabt med ny teknologi. De fremskridt, vi har nået, har trukket en masse utilsigtede konsekvenser med sig. Og ændret vores verden fundamentalt på mange måder.

​Johan og Adam Moe Fejerskov, der er hhv. journalist på Politiken og forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har slået deres viden og kompetencer sammen og skrevet bogen ”Forbandede fremskridt” om ny teknologi. De vil med egne ord ”klæde folk bedre på til at deltage i debatten om det digitale”.

I seks nedslag tegner forfatterne ”et portræt af en verden, hvor ny teknologi forandrer livet for milliarder af mennesker”. Bogen indledes med et rids over den historiske baggrund for teknologiens fremgang. Derefter føres vi veloplagt gennem teknologiens indvirkning på forskellige områder både internationalt og i Danmark.

Umulige dilemmaer

Vi får den skræmmende historie om Cambridge Analytica og manipulation af millioner af vælgere i USA gennem misbrug af personlige data. Hører om algoritmer, der kan være farlige, når de er blevet kodet med skæve data eller med data, brugerne ikke har givet tilladelse til at dele. Vi bliver præsenteret for dilemmaer om droner, som kan bruges i både det gode og det ondes tjeneste; om automatiserede våben, som kan risikere at mudre ansvaret for uhyrlige gerninger. Vi kommer omkring de sociale medier og deres påvirkning på vores sociale liv og psykiske tilstand – og betydningen for børns læring. Generelt gælder, som de skriver:

”Dermed antydes et problem eller dilemma, der vil optræde i mange af denne bogs kapitler, nemlig at den teknologiske optimisme, fremskridtstroen, bliver et carte blanche i hovederne på programmører, opfindere og andre tech-genier til at eksperimentere med og implementere vilde og voldsomme teknologiske løsninger uden nødvendigvis at tænke perspektiverne i opfindelserne igennem.” (s. 65)

Et kølvand af dårlige arbejdspladser

I kapitlet ”Magten over arbejdspladsen” fortæller brødrene Fejerskov om den hale af dårlige arbejdspladser, techgiganterne trækker efter sig. Når Uber-chaufførerne ikke anses som ansatte, men som selvstændige, der sælger deres kørselsydelse, fraskriver Uber sig alt ansvar for de dårlige løn- og arbejdsforhold, chaufførerne har.

Facebooks moderatorer kæmper med depression og angst pga. den konstante strøm af ubehageligheder, de er sat til at sortere. Det er hårdt konstant at forholde sig til menneskelige skyggesider, som bliver smidt på de sociale platforme i skrift eller billeder. Amazon presser sine medarbejdere, overvåger dem konstant og betaler dårlig løn.

Udnyttelsen af arbejdskraft er en uhyggelig udvikling, som undergraver de rettigheder, som fagforeninger i Danmark har kæmpet for i 150 år. Nogle (som Soulaima Gourani i ”Design din fremtid”) synes, det er fantastisk. Andre (som mig) synes, det er uhyggeligt, at vi får et nyt, stort prekariat, hvis ikke vi i Danmark selv styrer, hvordan arbejdsmarkedet skal indrettes.

Forbandede fremskridt – kan de blive bedre?

Der er noget grundlæggende dystopisk over ”Forbandede fremskridt”. Det sorte omslag med en verden, der er ved at blive brudt op til forenklet ukendelighed i pixels. Titlen, der forbander fremskridtet. Men vigtigst den generelle tone i bogen. Selvom forfatterne hævder at fremlægge dilemmaerne – altså både gode og dårlige sider – synes vægten klart at ligge på de negative konsekvenser. Som de skriver:

“Vi har skrevet en historie om et fremskridt, som også er et forfald eller en forbandelse, fordi mennesker sjældent forstår følgerne af nye opfindelser, før problemerne har udfoldet sig.” 

Jeg savner, at forfatterne giver nogle bud på, hvordan problemerne kan tackles. I forhold til machine learning og algoritmer er en vej jo fx at tvinge de store tech-giganter til at lukke op for informationer om, hvilke grundlæggende antagelser, der lægges i computernes udregning. Altså et mere konsekvent forsøg på at undgå bias i algoritmerne. EU’s arbejde for at regulere dataområdet håber jeg også, at der er grund til at have mere tiltro til, end jeg læser i bogen.

Valget af kilder

Forfatterne bruger i afsnittet om sociale medier lægen Imran Rashid som sandhedsvidne i forhold til sociale mediers skadelige virkninger for vores sociale og psykiske velbefindende. Masser af Rashids argumenter fremlagde Christiane Vejlø dog overbevisende modbeviser for i sin grundige anmeldelse af bogen ”Offline” (2019), da den udkom. Brødrene Fejerskov tager også selv brodden af kritikken af de sociale medier:

“Måske er problemet ikke, at de sociale medier gør os afhængige ved at udløse dopamin i hjernen, men at vi ganske enkelt har givet os selv nogle uhensigtsmæssige vaner.”

Præcis den pointe er omdrejningspunkt for selvhjælpsbogen ”Hov, et egern” af Anders Colding-Nielsen.

Jeg har hørt ”Forbandede fremskridt” som lydbog (via Bookmate) indlæst af Laura Drasbæk med raspende sovekammerstemme. Muligvis var det stemmen, der gav mig et ekstra nøk mod dyster dommedagsstemning. Da jeg efterfølgende genlæste bogen i den fysiske form, trådte de positive sider/fremskridtet i hvert fald tydeligere frem i min bevidsthed.

Velskrevet storytelling

“Forbandede fremskridt” er velskrevet med effektive elementer af storytelling, hvor almindelige menneskers kamp mod den digitale overmagt bliver eksemplificeret. Du kan næsten fornemme lugten af en afbrændt taxachauffør i et bagagerum i Sydafrika. Eller se de måbende børn i en landsby i Malawi, hvor en drone letter over deres hoveder. De menneskelige konsekvenser af den ekstreme kapitalisme, som Jeff Bezos har udfoldet i Amazon er også glimrende skildret.

Der er efterhånden udgivet en del bøger, der behandler de komplekse problematikker, vi står overfor – bl.a. Danmark disruptet, Hvad skal vi med mennesker? og Dit opslag er blevet fjernet. Det er ikke så underligt, for det er helt nye dynamikker og muligheder, teknologien har åbnet for. Denne bog ridser problemerne op og giver et godt billede af, hvor komplekst det er. Løsningerne må vi selv arbejde videre med.

Johan & Adam Moe Fejerskov: ”Forbandede fremskridt – Portræt af en verden, hvor ny teknologi forandrer livet for milliarder af mennesker”, Gyldendal, 270 sider, 15. januar 2020

Bogen er stillet til rådighed af Gyldendal. (Abonnementet på Bookmate er mit eget.)

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *