ANMELDELSE: Ingen bliver lykkelige af en fed løn. Når vi går på arbejde, skal arbejdspladsen give os meningsfuldhed, forbundethed og anerkendelse. ’The Mind of the Leader’ giver et bud på, hvordan lederen kommer i mål med det ved at arbejde med sig selv og mindfulness.

Der hældes mange penge og uanede mængder af tid og kræfter i lederudvikling verden over. Alligevel har vi en ledelseskrise med uengagerede medarbejdere og alt for meget dårlig trivsel, siger forfatterne bag den nye bog ’The Mind of the leader – Sådan leder du dig selv, dine medarbejdere og din organisation til at skabe ekstraordinære resultater’. Bogen udkom på engelsk i foråret 2018 og udkommer nu på dansk.

Led med mindfulness, uselviskhed og medfølelse

’Sindet skaber vores adfærd. Vores adfærd former de personer, vi er ledere for. Og de personer, vi er ledere for, skaber kulturen i vores organisation og afgør dermed dens performance.’ Sådan forklarer forfatterne, hvorfor det i bund og grund handler om, at ledere bør praktisere mindfulness i deres ledelse. Når du forstår, hvordan dit sind fungerer, kan du lede dig selv effektivt, og når du kan lede dig selv, kan du lede andre.

I bogen skitseres såkaldt MUM-ledelse centreret omkring Mindfulness, Uselviskhed og Medfølelse. Mindfulness handler om nærvær. Uselviskhed om at være ydmyg, men samtidig have selvtillid til at kunne kontrollere sit ego. Medfølelse handler om at forstå andres synspunkter og have positive hensigter for dem.

At udføre denne slags ledelse kræver træning, men det kan sagtens læres, fordi vores hjerne er så forunderlig, at den kan lære hele livet, skriver forfatterne. Evnen til at være afslappet og fokuseret på de rigtige opgaver til den rigtige tid, på den rigtige måde gør en leder exceptionel – og det kan man blive, hvis man vil!

Læg egoet til side

Bogen gør meget ud af fænomenet at være uselvisk. Faktisk siger forfatterne meget klart, at der ikke er nogen fordele ved et stort ego som leder: Det gør dig sårbar for kritik, modtagelig for manipulation, gør dig snæversynet og korrumperer din adfærd og får dig til at handle i strid med dine værdier. Hvem har lyst til det?

Men at være uselvisk er ikke det samme som at være hård ved sig selv – som mange ledere er. Som leder skal du lede dig selv med medfølelse. Det handler om, hvordan du motiverer dig selv og opnår selvaccept – især accept af dine fejl. I bogen gives forslag til strategier for, hvordan du gør det. Fx ved at passe på krop og sind med motion og sund mad, få god og tilstrækkelig søvn, at slukke for mobilen og andre elektroniske ’drugs’ og give plads til mentale pauser. Der er praktiske tips og øvelser i bogen til alle de nævnte emner.

Praktiske øvelser og refleksion

De teoretiske afsnit afrundes af refleksionsspørgsmål og konkrete øvelser i mindfulness. Øvelserne er enkle og effektive. Om man kan lære mindfulness kun på baggrund af disse øvelser, har jeg svært ved at vurdere. Jeg har selv haft glæde af undervisning i meditation for at lære det. Der er tilknyttet en app til bogen, som jeg ikke har afprøvet.

I bogen beskrives de fire væsentlige udfordringer i at bevare koncentrationen og gøre det, man egentlig godt ved, er rigtigt. Når PAID-virkeligheden melder sig er der: Pres på, Altid, under Informationsoverbelastning og i Distraktionsfyldte miljøer. Derfor kommer nogle gode konstruktive råd til, hvordan man håndterer det.

Mindfulness på møder

Et eksempel er, at man kan udvikle en praksis omkring mindfulde møder. Møder, der bliver mere fokuserede og mindre distraherede. De enkle anvisninger lyder: Start med 1 minuts stilhed, så alle ankommer mentalt. Alle lægger sine elektroniske devices væk og slukker dem (medmindre der er virkelig gode grunde til at lade være). Mødet styres af én mødeleder og har en klar dagsorden med en målsætning. Afslut mødet fem minutter før tid. Personligt ville jeg gerne være med til at afprøve sådan en praksis.

Det er ikke forfatternes påstand, at mindfulness får alle udfordringer til at forsvinde. Det ændrer derimod måden at tackle dem på. Det sker i en løbende proces, hvor mindfulness trænes både individuelt og organisatorisk. Mindfulness kan være et strategisk middel til at etablere en kultur omkring fx resultater, kreativitet og forandringer.

Se med friske øjne

Dine forventninger til dine medarbejdere begrænses af din forudindtagethed; det filter du ser andre gennem. En pointe er, at du med mindfulness kan træne dig selv til et åbent sind, der ser med friske øjne. Det har betydning, fordi den måde, vi opfatter folk på, former deres adfærd. Ser du dine medarbejdere som succesfulde, kan du bedre hjælpe dem til succes.

Bogens pointer er underbygget af masser af eksempler fra store, internationale virksomheder. Selvom der er enkelte danske eksempler fra bl.a. LEGO og Carlsberg, er der en vis distance i disse eksempler. Det kan være lidt svært at spejle sig i en dansk virkelighed, hvor mange arbejdspladser findes i de små og mellemstore virksomheder og på offentlige arbejdspladser. Forfatterne pointerer dog selv at de har rod i en jordnær og humanistisk tilgang til ledelse, der er ret dansk.

Lighed og uselvisk kultur

Når man læser bogen og alle de velunderbyggede argumenter for MUM-ledelse, kan det undre, at det trods alt ikke går bedre med at føre mindfulness ud i livet og skabe bedre trivsel på arbejdspladserne. Det burde være en win-win-mulighed.

Svaret giver forfatterne selv sidst i bogen: ’De nuværende niveauer af ulighed er ikke forenelige med en uselvisk ledelsesadfærd, en uselvisk kultur eller en menneskeorienteret organisation. Vi anbefaler, at ledere, som oprigtigt ønsker at skabe en mere uselvisk kultur, starter med at gennemgå lønniveauerne i hele deres organisation.’

Her er vi formentlig bedre stillet i Danmark end i USA, men lønhierarkierne gør det svært at se, hvordan man skal opnå reel lighed. Spørgsmålet er, om nogen er interesserede i at gøre noget ved den problemstilling. Svaret må blafre i vinden.

Uanset hvad vil jeg anbefale bogen, der er velskrevet og brugsorienteret. Ingen tvivl om at mindfulness er nyttigt også i denne sammenhæng.

Rasmus Hougaard, Gitte Dybkjær og Tonny Maak Larsen: ”The Mind of the Leader – Sådan leder du dig selv, dine medarbejdere og din organisation til at skabe ekstraordinære resultater”, Gyldendal Business, 288 sider, november 2018

Bogen er stillet til rådighed af Gyldendal.

Test dit niveau af fokus og opmærksomhed hos Harvard Business Review: How mindful are you?

 

Morten Albæks bog “Ét liv. Én tid. Ét menneske.” handler også om at skabe meningsfuldhed på arbejdspladsen. Læs anmeldelsen her.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *